dfa-etf-tax

DFA etf tax efficiency vs mutual funds

DFA mutual funds taxable distributions for 2021